Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Công văn 3954/CV-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Báo cáo khối lượng giảng dạy năm học 2018 - 2019

3954/CV-ĐHSP
23/07/2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng
Báo cáo khối lượng giảng dạy năm học 2018 - 2019
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Công văn

 

PGS. TS. Mai Xuân Trường 22/04/2022 Ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm
PGS. TS Mai Xuân Trường 16/11/2021 Ban hành quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm
PGS. TS Mai Xuân Trường 04/11/2021 Ban hành Quy định đào tạo chương trình tiếng Việt theo hình thức 2 + 1 + 1 cho lưu học sinh
PGS.TS. Mai Xuân Trường 08/10/2021 Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022
PGS.TS Mai Xuân Trường 01/09/2020 Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS Mai Xuân Trường 28/07/2020 Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021
PGS.TS Mai Xuân Trường 02/06/2020 Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020
PGS,TS Mai Xuân TrườngPGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 27/11/2018 Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm
PGS,TS Mai Xuân TrườngPGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 07/01/2019 Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 31/01/2019 Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019